Meny

Tjänster för designskydd

Vår kompetens sträcker sig över flertalet juridiska områden. Konkret tillhandahåller vi bl.a. nedan uppräknade tjänster.

  • undersökningar beträffande tillgänglighet och registrerbarhet
  • analys och bedömning av möjligheterna till designskydd
  • utarbetande, inlämning och handläggning av designansökningar i Sverige och andra länder
  • undersökning, analys och bevakning av konkurrenters designportföljer
  • rådgivning och medverkan som diskussionspartner i ett tidigt strategiskt skede, när nya idéer tas fram och utvecklas
  • intrångsbedömningar och utredningar av typen ”Freedom To Operate”
  • värdering av immaterialrättsportföljer, t.ex.. i samband med ”Due Diligence”.
  • bevakning och betalning av förnyelseavgifter i Sverige och andra länder
  • handläggning av invändningsärenden
  • rådgivning om intrångsfrågor och handläggning av intrångsärenden

Noterat - Senaste nytt!

Vill du få mer information?