Meny

Hörnstenar

Vår affärsidé

Vi erbjuder tjänster och rådgivning inom patent, varumärkes- och designskydd.
Vi ger även rådgivning kring avtalsfrågor, licenser, firmarätt, upphovsrätt, domännamn, marknadsrätt och reklamjuridik, samt biträder i samband med tvister.
I Sverige och internationellt.

Vår vision

Vi ska vara det självklara valet för företag som med hjälp av immaterialrätt vill dra optimal nytta av nya idéer.

Vår mission

Vi vill sätta kundens behov av ett relevant skydd för sina idéer i centrum.
Samtidigt vill vi göra immaterialrätten kommersiellt begriplig.
Med vår devis – Känsla för det unika!™- vill vi tydliggöra detta och betona vår fingertoppskänsla för exklusivitet.

Våra kärnvärden

Med hjälp av våra grundläggande kärnvärden säkerställer vi att alla medarbetare arbetar mot samma mål:

Kunskap – Med kompetenta medarbetare, partners och ett brett internationellt nätverk av specialister, skyddar vi kundens innovationer och immateriella rättigheter.

Personlighet – Med ett starkt personligt engagemang möter vi varje företags unika behov med kundanpassade tjänster och insatser som överensstämmer med de affärsmässiga förutsättningarna.

Närvaro – I nära dialog ser vi till att våra kunders immateriella tillgångar optimeras, ett viktigt affärsverktyg som ger konkurrensfördelar.

Våra löften

Tillsammans med kunden skapar och upprätthåller vi en ändamålsanpassad strategi och tillvaratar kundens unika behov inom IPR och närliggande områden.

Vår tekniska och juridiska kompetens är stärkt av vår tydlighet och varsamhet, våra långsiktiga och personliga relationer samt vårt flexibla arbetssätt.

Vi ger våra kunder god service och professionell rådgivning. Alltid i rätt tid och med fokus på kostnadseffektivitet. Våra kunder kan alltid räkna med hög kvalitet och pålitlighet.

Noterat - Senaste nytt!

Vill du få mer information?