Meny

Patent

Ensamrätt

Patent innebär i sin fullständiga form en ensamrätt, till en produkt, ett förfarande eller en metod eller en användning. Ingen annan har alltså rätt att kommersiellt utnyttja uppfinningen så länge patentet upprätthålls. Mycket sällan är det möjligt att i ett patent skydda alla aspekter eller sidor av uppfinningen. Däremot är det nästan alltid möjligt att uppnå konkurrensfördelar i förhållande till konkurrenter.

Patentet kan t.ex. innebära att ett kommersiellt viktigt utförande är skyddat eller att konkurrenterna tvingas tillverka och sälja produkter med sämre prestanda eller till högre pris.

Under hela marknadsföringstiden kan produkten också få bättre goodwill genom hänvisning till att produkten är patentsökt eller patentskyddad.

Mot bakgrund av information om din uppfinning bistår vi med nyhetsundersökning och utarbetande av en patentmässigt skriven patentansökan, så att uppfinningen ges största möjlighet att bli patentskyddad, både i Sverige och i andra länder.

Konkurrensfördelar med patent

  • tvingar konkurrenten att satsa mer på teknikutveckling
  • försenar konkurrentens produktlansering
  • tvingar konkurrenten att tillverka dyrare eller sämre produkter
  • lyfter produktens goodwill
  • ger bättre förhandlingsläge vid köp eller byte av licenser
  • möjliggör licensintäkter

Välkommen att kontakta oss för en diskussion kring hur patentskydd kan gynna din verksamhet!

Noterat - Senaste nytt!

Vill du få mer information?