Meny

Varumärkesskydd

Ensamrätt

Varumärket är en värdefull tillgång för många företag. Det är ett snabbt sätt för konsumenten att identifiera ett företags produkter eller tjänster. En varumärkesregistrering ger ensamrätt till varumärket och kan bidra till att höja värdet på ditt företag. Varumärkesregistreringen är ett viktigt komplement till den registrerade firman. Firman skyddar endast den registrerade formen för just den verksamheten som bedrivs enligt bolagsordningen. Den ger inte något automatiskt skydd som varumärke för de varor eller tjänster som marknadsförs. Det bästa sättet att skydda del av sin firma eller firmalogo är att registrera den som varumärke och att markera detta med ™ eller ® efter registrering, för att ge tydliga signaler om skyddet till omvärlden. Ett varumärke kan vara ett ord eller en bild, eller en kombination därav, men det kan också vara en doft, ljud  eller en utstyrsel. Vi bistår gärna med kvalificerad rådgivning för att ni skall erhålla ett så komplett skydd som möjligt.

Idé att skydda?

Felaktig användning av varumärken är tyvärr alltför vanligt. Detta kan leda till degenerering. Många varumärken är döda och begravda och är nära nog omöjliga att återuppväcka. Aspirin, dynamit, nylon, termos och ketchup är exempel på kända varumärken, som efter felaktigt bruk blivit en del av språket i stället för att vara ett unikt varumärke. Välkommen att kontakta oss för en diskussion kring hur varumärkesskydd bäst kan gynna din verksamhet!

Noterat - Senaste nytt!

Vill du få mer information?