20 miljoner euro i bidragspengar 

Bidragspengar

Tips för små- och medelstora företag

Många europeiska små- och medelstora företag står idag utan registrerade rättigheter t ex patent och varumärkesskydd. Häri bor en stor risk som myndigheten för immateriella rättigheter (EUIPO) vill råda bot på. Genom SMF-fonden har man därför öppnat upp möjligheten att ansöka om bidragspengar. I pengapåsen ligger 20 miljoner euro!

Färska siffror visar att ett aktivt användande av immaterialrättigheter är en viktigt källa till betydligt högre intäkter, särskilt för de mindre bolagen som äger minst en registrerad rättighet. EUIPO och Europeiska patentorganisationen (EPO) publicerade nyligen en rapport kring detta. Där konstateras blandannat att företag med färre än 250 anställda i snitt har 68% högre intäkter per anställd, för de som har någon registrering. För de större bolagen med fler än 250 anställda är motsvarande siffra 18%.

Hur många svenska små- och medelstora företag som har en registrerad rättighet? Svaret är 8,5%. Vi tror att rädslor för höga kostnader och låg kännedom kan vara orsaker till den här låga siffran.

EUIPO och EPO arbetar intensivt på europanivå för att öka medvetenheten om immateriella tillgångar och för att få fler företag att registrera skydd. Nu med ett bidrag på 20 miljoner euro! ”A massive fund to spend”. Även svenska Patent- och registreringsverket (PRV) arbetar intensivt med detta.

Så här går det till att ansöka

Varje företag kan få max 1500 Euro i bidrag. Ansökan är nu öppen och man behöver ansöka inom dessa tre tidsramar: 1 maj – 31 maj   |   1 juli – 31 juli   |  1 sep – 30 sep

Bidraget kan användas på två olika sätt, eller genom en kombination av de båda:

1) 75% kostnadsavdrag för en IP-scan där professionella experter hjälper till att belysa dina immateriella tillgångar och göra en första förhandsbedömning. Det här är som en mindre IP-strategi där främsta fokus ligger på att identifiera vilka immateriella tillgångar som finns samt översiktligt identifiera immaterialrättsliga risker. Scanningen görs av en immaterialrättsexpert som dessutom har avklarad utbildning om just denna tjänst. Det här är ett bra sätt att få många AHA-upplevelser! Att hitta värden ni kanske inte riktigt visste fanns och att upptäcka vilka möjligheter som finns för att skydda era tillgångar.

2) 50% kostnadsavdrag på grundavgifter för ansökningar inom varumärke eller design. Det här är för företag som redan identifierat att man vill ansöka om varumärkes- eller designskydd. Kostnadsavdraget på grundavgifterna hos myndigheten gäller oavsett om man väljer att ansöka själv eller om du går via ombud, dvs sådana som vi.

Vi hjälper såklart gärna till med både IP-scan och varumärkes- eller designskydd. Välkommen att höra av dig om du vill veta mer!

 

Bra att ha länkar
Mer info kring ansökanEUIPOEPOPRV
Hela rapporten – Intellectual property rights and firm performance in the EU

Till fler nyheter

Kontakta oss