300 miljoner kronor i bidrag för IP-tjänster

Bidragspengar

För tredje året i rad kan små och medelstora företag söka bidrag för tjänster kopplade till immateriella tillgångar från EUIPOs SMF-fond. Bidraget kan användas för både en professionell genomgång av ditt företags immateriella tillgångar och ersättning för officiella avgifter i samband med varumärkesregistrering, designskyddsansökan och patentansökan, se nedan för detaljer.

Under fjolåret hjälpte vi många företagare att få bidraget. Det vill vi göra det här året också! Därför fortsätter vi att kostnadsfritt hjälpa er som företagare med ansökningsprocessen för bidraget och ge råd kring hur ni bäst använder bidraget utifrån ert företags specifika behov.

Årets ansökningsperiod har precis öppnat och pågår till 8 december 2023. Men det är först till kvarn som gäller, så tveka inte! Kontakta Jakob Broman på jakob.b@hanssonthyresson.se eller Åsa Olajos på asa.o@hanssonthyresson.se om du vill dra nytta av bidraget.

Bidrag 1 – IP Scan
Den första delen av bidraget kan användas för att få ersättning för en professionell genomgång och analys av ert företags immateriella rättigheter (en så kallad IP Scan), där de immateriella tillgångar som finns i företaget identifieras, och ni får råd utifrån ett affärsperspektiv kring hur ni bör tänka och agera för att säkra dessa, samt kring hur ni kan utveckla er IP-portfölj.

Genom bidraget får ni tillbaka 90 % av kostnaden för en IP Scan, upp till maximalt 1350 EUR.

Bidrag 2 – Varumärke och Design
Den andra delen av bidraget täcker en stor del av de officiella avgifterna som betalas i samband med registrering av varumärke eller designskydd. Genom bidraget får ni tillbaka 50-75% av de officiella avgifterna, och maximalt 1000 EUR.

Bidrag 3 – Patent (kommer senare under våren)
Den tredje delen av bidraget kan användas för att få ersättning för 75% av officiella avgifter kopplade till patentansökningar, och maximalt 1500 EUR. Notera dock att denna del av bidraget ej finns tillgänglig i nuläget, utan kommer att lanseras senare under våren.

Kontakta oss! 

Till fler nyheter

Kontakta oss