Affärsutvecklingscheckar

Även i år fördelas affärsutvecklingscheckar till Skånska företag. Det är Region Skåne som beslutar och fördelar pengarna från Tillväxtverket. Målet med checkarna är att öka konkurrenskraften och i förlängningen göra det möjligt för företagen att nyanställa.

Checkarna har funnits sedan år 2005 och totalt har över 120 miljoner kronor delats ut av Region Skåne till fler än 500 olika projekt.

Företag verksamma i Skåne med 2-49 anställda kan få mellan 50 000 – 250 000 kronor, där företaget själv står för lika mycket, för marknadsundersökning, projektanställning eller patent-och IPR-rådgivning kopplat exempelvis till internationaliseringen.

 

Till fler nyheter

Kontakta oss