Ansökningar

Vi är ombud eller koordinerar de ansökningar som lämnas in till olika myndigheter. Vi företräder i tvister och hjälper till med avtal. Vi har väl dokumenterad teknisk och juridisk kompetens samt stor erfarenhet av att arbeta med uppdrag inom de flesta teknik- eller affärsområden.

Vi är auktoriserade som svenska patentombud och IP-ombud samt auktoriserade inför EPO, det europeiska patentverket i München och EUIPO, den europeiska varumärkes- och designmyndigheten i Alicante. Vi har ett väl etablerat samarbete med ombud och jurister i de flesta länder där svenska företag vill göra affärer.

Vi hjälper till med de strategiska och taktiska överväganden som behöver göras.

Patent

Patent är ett idéskydd för lösningen på ett tekniskt problem. Ensamrätten uppkommer genom registrering efter 2-3 års granskning hos olika patentverk. För att vara patenterbar måste uppfinningen vara ny, innehålla någonting mer än vad en teknisk kunnig person skulle göra för att lösa problemet och ha en effekt som kan upprepas.

Varumärkesskydd

Varumärkesskydd använder man för de ord, figurer, slogans, förpackningsdesigner samt ljud, dofter och rörelser som skiljer ut era produkter på marknaden.
Ensamrätten uppkommer genom registrering eller omfattande användning så att märket därefter har blivit välkänt. För att kunna registreras måste ordet eller figuren verkligen kunna fungera som ett egennamn eller signalera en tydlig identitet för den aktuella varan eller tjänsten. Varumärket får heller inte vara lätt att förväxla med andra märken för liknande varor eller tjänster.

Designskydd

Designskydd används för att skydda formgivning. Ensamrätten uppkommer normalt genom registrering. För att kunna registreras måste formgivningen vara ny och ge ett annat helhetsintryck än tidigare kända formgivningar för samma eller närliggande produkter.

 


Närliggande rättigheter:

Upphovsrätt

Upphovsrätt kan skydda konstverk, fotografier, formgivningar, brukskonst, texter och andra konkreta uttryck för skapande verksamhet. Den används ofta för att skydda programvara.
Ensamrätten uppkommer vid skapandet, i vissa fall vid publicering och markeras med ©. Upphovsrätt förutsätter att det som skyddas är så unikt att det inte finns risk för att någon annan samtidigt i sin skapande verksamhet ska komma fram till samma konkreta uttryck. I vissa länder kan upphovsrätten registreras, till exempel USA.

Firma

Firma eller företagsnamn är benämningen för ett bolags verksamhet. Bifirma är namnet för en del av verksamheten i bolaget. Filialregistrering är en registrering av företagsnamnet i ett annat land än där bolaget har sitt huvudkontor. Ensamrätten uppkommer genom registrering. För att kunna registreras behöver ett företagsnamn uppfylla samma kriterier som ett varumärke.

Domänregistrering

Domännamn kan registreras, men registreringen ger ingen ensamrätt, utan fungerar främst som en adress på nätet. Däremot får man inte använda andras varumärken eller företagsnamn som domännamn. Det finns enkla modeller för att lösa domännamnstvister.

 

Kontakta oss