Ansvarsbegränsning

Information som publiceras på Hansson Thyresson AB: s webbplats är endast för allmän information. Informationen utgör inte, och ska inte heller uppfattas eller användas som, professionell juridisk rådgivning.
Det är inte säkert att innehållet är uttömmande eller helt uppdaterat och all användning av information hämtad från denna webbplats sker därför på användarens egen risk.
Kontakta en av våra kvalificerade IP-specialister om du behöver specifik rådgivning.
Hansson Thyresson AB ansvarar inte för och har inga skyldigheter i förhållande till information på andra webbplatser med länkar till eller från Hansson Thyresson ABs webbplats.