Vi bevakar ditt varumärke online

14 april 2024

Visst håller vi koll på dina varumärken på det traditionella sättet – Men inte bara! Vi hjälper dig också att hålla ett vakande öga på hur dina varumärken används på sociala medieplattformar och andra marknadsplatser. Den här förebyggande åtgärden säkerställer att ditt varumärke förblir starkt! Här kan du läsa mer om hur vi jobbar med Social mediabevakning och vad som ingår i tjänsten >

Kontakta oss idag för att diskutera hur vi kan hjälpa dig.

 

Årets stora varumärkeskongress!

Årets varumärkeskongress INTA Annual Meeting är ett viktigt och stort forum för jurister med fem dagars utbildning, affärsstrategi, möten och nätverkande med representanter från hela världen. Mötet hålls i Atlanta i maj och vår jurist Maria Foskolos är på plats för att representera Hansson Thyresson.

Hör gärna av dig för att boka ett möte direkt med Maria, eller mejla oss på inta@hanssonthyresson.se

Vi ser fram emot många givande möten!

INTA Annual Meeting

Förstå styrkan i patentsystemet!

Som patentinnehavare kan man hindra andra att använda sin teknik och dra ekonomisk nytta av sin uppfinning under en begränsad tidsperiod, vanligtvis upp till 20 år. Under den perioden kan företaget eller uppfinnaren kontrollera användningen av sin uppfinning. I gengäld för denna exklusivitet måste uppfinnaren offentliggöra detaljer om sin uppfinning genom patentansökan. Detta offentliggörande av information gör att andra kan lära sig av och bygga vidare på den nya tekniken när patentskyddet löper ut. Man ger och man tar, med andra ord.

Har du koll på konkurrenternas innovationer?

Genom att göra innovationer tillgängliga möjliggör patentsystemet en snabbare spridning och utbyte av teknisk kunskap och idéer och pushar därmed teknikutvecklingen framåt. Det innebär samtidigt att andra företag och uppfinnare kan studera patenten för att förstå hur den nya tekniken fungerar och eventuellt bygga vidare på den för att utveckla nya produkter eller förbättra befintliga lösningar. Detta bidrar till en ökad teknisk utveckling och kan leda till skapandet av nya marknader, förbättrade produkter och tjänster, ökad produktivitet och tillväxt inom olika branscher. Det här är själva grundtanken med patentsystemet.

Genom att analysera patentdatabaser och övervaka patentansökningar kan du få värdefulla insikter i marknadstrender, tekniska framsteg och konkurrenternas strategier. Med regelbunden Konkurrentbevakning av patent kan ditt företag hålla sig uppdaterad om den senaste utvecklingen inom er bransch och bibehålla konkurrensfördel på marknaden. Det här är en viktig del av att bedriva framgångsrika affärer!


Bygg konkurrensfördelar och öka lönsamheten!

Genom att utnyttja vår specialistkompetens och erfarenhet kan vi hjälpa er att samla in och analysera relevant information. Vi upprättar avancerade sökprofiler och håller koll, så du och ditt företag får en omfattande förståelse för det teknologiska landskapet och kan identifiera potentiella hot och möjligheter. De nya insikterna kommer att ge er konkurrensfördelar och stödja era strategiska beslut!

 

Låt oss tillsammans utforska och utnyttja potentialen i patentdokumenten för att driva er affär framåt!  Välkommen att kontakta någon av oss patentspecialister direkt!

Mer om möjligheterna med vår bevakningstjänst >>>

Vi vill bidra till positiv utveckling för eleverna

Känner du till Stiftelsen Aktiv skola? De jobbar aktivt med att höja medvetenheten hos både barn och vuxna inom områdena droger, grooming, hälsa, miljö och mobbning, för att tidigt upptäcka och förebygga.

Till exempel har de sedan 2015 utbildat och föreläst för tusentals lärare, skolsköterskor och annan skolpersonal om grooming och sedan 2019 föreläser de även för vårdnadshavare och elever i låg-, mellan- och högstadiet. Detta gör de under namnet ”Nätsmart” som också erbjuder kostnadsfria handböcker, handledning och diskussionsunderlag till alla skolor i Sverige.

Vi tror på den här förebyggande satsningen och vill vara med och bidra till en bättre skola och en positiv utveckling för eleverna. Därför är vi numera med på ett hörn som stödföretag!

Tack Stiftelsen Aktiv Skola för det viktiga arbete ni gör!

 

Hörby Bruk – en hållbar organisation ”made in sweden”

Vi gör ett stopp hos Hörby Bruk, en av våra kunder som är kända för att kombinera lång svensk hantverkstradition med modern teknik. Du har med stor sannolikhet stött på flera av deras produkter genom åren såsom den klassiska CanCan-gungan, de gula magasinskärrorna eller de robusta skottkärrorna. Hörby Bruks huvudbyggnad från sekelskiftet vittnar om en lång historia som går tillbaka till 1920 då företaget bildades. Vi fick en intressant rundvandring i produktionen och en trevlig pratstund om deras senaste produkter och det omfattande samhällsengagemanget.

Hörby Bruk

 

Robusta och nostalgiska klassiker

Hörby Bruk är sedan många år marknadsledande på skottkärror i Sverige men de har också en rad andra produkter inom kategorierna kärror, redskap och vagnar. Flera har blivit välkända klassiker. Deras senaste tillskott i skottkärrasortimentet är modellen Sand och ingår i Premium Line med skalmar av bambuträ som med sina egenskaper ger en perfekt balans mellan hållbarhet och stil. Den har också punkteringsfria hjul, precis som nära nog alla deras skottkärramodeller numera har.

Hörby Bruk är också ledande producent i Norden på lekredskap för den privata trädgården. CanCan-gungan är nog den mest kända och har tillverkats med framgång sedan 1965. Den finns i flera olika färger, alltifrån lime och lila till silver. Under pandemiåren har också deras lektorn sålts i stor skala.

 

Jubileumskollektion inspirerad av naturen

Det finns också en ny skottkärrakollektion som kallas Natures Collection i milda färgtoner på en av deras mest populära skottkärra. Vad sägs om färgnyanserna daggkåpa, blåblinka eller humleblomster? Inspirationen är hämtad från den svenska växtfloran och färgkollektionen togs fram för att markera Hörby Bruks 100-årsjubileum.

– De senaste åren har trenden med att använda vackra trädgårdsredskap i den privata trädgården ökat, säger Carina Lonhage som är inköpschef på Hörby Bruk. Därför känns det bra att kunna erbjuda en rejält byggd skottkärra i färger som även tilltalar den trendmedvetna trädgårdsentusiasten. Trender och kollektioner är ett relativt nytt sätt för oss att arbeta men räkna med att få se fler snygga färger på våra produkter framöver, avslutar Carina.

 

Maja Modigh från Hansson Thyresson med den klassiska Ekebykärran i jubileumskollektionen Natures Collection.

 

Ett starkt varumärke med förankrade värderingar

Göran Sjöberg är inne på sitt 15:e år som vd på Hörby Bruk och förstår vikten av att varsamt förädla och förvalta ett redan starkt och välrenommerat varumärke. Det handlar såklart mycket om kundupplevelsen och om att leverera löften och värderingar som varumärket står för. Men det handlar också om aktiv varumärkesövervakning och att hantera immaterialrättsliga frågor snabbt och korrekt.

”Vi har haft turen att komma i kontakt med Hansson Thyresson och det har blivit ett fantastiskt bra samarbete oss emellan. Deras engagemang och förmåga att förutse våra behov har skapat starka band och vi gillar deras sätt att hjälpa till och erbjuda sin expertis på ett balanserat sätt. Det handlar mycket om ett förebyggande juridiskt varumärkesarbete och där har deras proaktivitet verkligen gett oss direkta värden. Och den här öppna dialogen som vi har är jätteviktigt för oss. Det ger en trygg känsla och det håller oss också redo att agera juridiskt när vi blir utsatta för överträdelser”.

 

En svensktillverkad klassiker – Skottkärran Hörby Bruk Ekeby Plåt Grön 110 liter, ses här ihop med bolagets vd Göran Sjöberg och Ulrika Petersson som arbetar som speditionsansvarig.

 

Hörby Bruk är en hållbar organisation som strävar efter ekonomisk framgång samtidigt som de tar hänsyn till miljöansvar och socialt ansvarstagande. Under året har de arbetat med Produktionslyftet. Det är ett internt arbete och hela produktionskedjan är med i det här LEAN-projektet som IUC Syd (Industriellt UtvecklingsCentrum) står bakom. Huvudmålet är att förbättra flöden och processer och ta bort slöseri. Det är ett stort åtagande och engagemanget inom företaget är stort.

De värnar också om medarbetarnas frisknärvaro och erbjuder ”Fredagsfys före fredagsmys” med gemensam träning på granngymmet varje fredag och massage en gång i månaden. Och genom Teknikcollege, som är ett samarbete mellan näringsliv, teknik och skola, arbetar Hörby Bruk med utbildningsfrågor och arbetsplatslärande. Te x gör alla Hörbys 5:e klassare studiebesök hos Hörby Bruk som också gärna tar emot praoelever och försöker ge dem en meningsfull, lärorik och fin upplevelse att ta med sig vidare i livet. För några år sedan utsågs Hörby Bruk till Sveriges bästa samverkansföretag.

Vi på Hansson Thyresson delar flera av Hörby Bruks grundvärderingar och tycker att det är en ära att samarbeta med dem och deras varumärke som har en så rik historia. Att de väljer att arbeta med oss för att skydda sina varumärken och domäner är en bra bekräftelse på det förtroende som de har för oss.

 

Göran Sjöberg är inne på sitt 15:e år som vd på Hörby Bruk. I bakgrunden skymtar den klassiska CanCan-gungan.

 

 


Faktaruta

Antal anställda: 40 st
Omsättning: 75 MSEK
Produktion och kontor: Hörby
Webb: horbybruk.se

Patent Paralegal – Vill du jobba med oss?

Vi är på jakt efter en erfaren Patent Paralegal! Hos oss har du möjligheten att balansera ditt arbetsliv genom att arbeta både på kontoret och hemifrån.
Läs mer om tjänsten här >

 

EPOs 10-dagarsregel försvinner

Den så kallade 10-dagarsregeln vid det Europiska Patentverket (EPO) är snart ett minne blott. 10-dagarsregeln stipulerar att officiella dokument, såsom förelägganden, utfärdade av EPO anses ha mottagits av mottagaren 10 dagar efter dokumentets datering. Då många av EPOs frister beräknas från när det officiella dokumentet anses mottaget, har 10-dagarsregeln spelat en stor roll i hur de officiella fristerna vid EPO beräknas. Detta kommer dock inte längre vara fallet.

Från och med idag, den 1 november 2023, kommer officiella dokument utfärdade av EPO anses ha anlänt hos mottagaren samma dag som de är daterade. Till exempel, kommer ett föreläggande utfärdat den 4 november 2023 och som sätter en 4 månaders frist för besvarande från mottagning av föreläggandet, behöva besvaras senast den 4 mars 2024, och inte den 14 mars 2024 som hade varit fallet om 10-dagarsregeln fortsatt gällde.

Noterbart är att ändringen endast gäller dokument daterade från och med 1 november 2023. Det vill säga att för dokument daterade före den 1 november 2023, kommer 10-dagarsregeln fortsatt att gälla. Därmed, för ett föreläggande daterat till exempel den 29 oktober 2023 och som sätter en 4 månaders frist från mottagning av föreläggandet, kommer 10-dagarsregeln fortfarande att gälla vilket resulterar i att föreläggandet behöver besvaras senast den 8 mars 2024.

Patentsökande som är vana vid 10-dagarsregeln uppmanas att beakta denna ändring och med försiktighet beräkna frister framöver.

 

Webbinar – FAQ patent – få videolänken här

Det här webbinariet är mycket lärorikt, kanske främst för dig som behöver grundläggande kunskaper inom immaterialrätt. Även för dig som stött på patent innan men som vill få en repetition eller bättre grundförståelse. Efteråt kommer du att stå bättre rustad vid frågor kopplade till patent på din arbetsplats.

Våra patentingenjörer Viveka och Jakob är specialister inom patent och ihop med vår VD Maja bjuder vi på ett FAQ-samtal som ger dig en ökad förståelse för hela patentprocessen.

Tillfälle är för dig som har funderingar på patent i bolaget, men inte riktigt förstår hur och var du ska börja. Kanske funderar du på hur man kan omsätta patent i praktiskt värde? Och så vill du säkert förstå mer om fördelar och nackdelar med patent?

Några av patentfrågorna som besvaras under webbinariet är: 

  • Vad krävs för att man ska få ett patent?
  • Vanligaste misstaget när det kommer till patent?
  • Hur lång tid tar det att få ett patent?

Klicka dig vidare här så kan du ta del av det här webbinariet som är en inspelning av vårt lunchseminarium Patent för Rookies. Du får också ett mejl med videolänken så att du kan kolla när det passar dig bäst.

Geografiska beteckningar godkänns i EU

Inom EU finns det sedan länge ett system för skydd av geografiska beteckningar för vin, spritdrycker, jordbruksprodukter och livsmedel, tex begreppen ”Champagne” som bara får användas för mousserande vin som är tillverkat i området Champagne och ”Parmaskinka” som bara får användas för skinka tillverkad i Parmadistriktet.

Däremot har det inte funnits något harmoniserat system för andra slags produkter, såsom keramik och textilier. Men den 12 september 2023 godkände EU-parlamentet nya regler som ska skydda geografiska beteckningar för hantverks- och industriprodukter. Beteckningar för lokalt kända produkter tex glas, naturstenar, smycken eller porslin kommer att kunna skyddas i hela EU och målet med förordningen är att harmonisera olika nationella system, att öka konsumenternas medvetenhet och förbättrar producenternas konkurrenskraft.

Nästa steg är att minister-rådet formellt godkänner avtalet och därefter kommer förordningen att börja tillämpas efter två år.

Några typexempel på produkter som sannolikt kommer att omfattas av den nya förordningen är dalahästen (Dalarna i Sverige) Solingenbestick (Solingen i Tyskland), Muranoglas (Venedig i Italien), böhmisk kristall (Böhmen, Tjeckien) och Poterie de Vallauris-keramik (Vallauris i Frankrike).

Läs gärna mer här >

Söker du kapital?

Ha koll på dina immateriella tillgångar!

De immateriella tillgångarna är tätt sammankopplade med företagets nuvarande värde. Men också framtida värde, vilket investerare vill se i en positiv utvecklingskurva. Ändå visar studier att få företag har koll på sina immateriella tillgångar och ännu färre har skyddat dem. Att ha en plan och strategi för hur tillgångarna ska hanteras borde vara A och O inför varje pitch eller möte du ska ha med en investerare.

Vad ingår i företagets värde – Immateriella tillgångar, såsom patent, varumärken, upphovsrätt och affärsidéer kan vara betydande tillgångar som bidrar till företagets värde. När du söker kapital, kan investerare vilja undersöka värdet och hanteringen av dina immateriella tillgångar för att förstå företagets potential och risk.

Hur är de immateriella tillgångarna säkrade – Immateriella tillgångar behöver och kan ofta skyddas för att förhindra icke önskvärd användning eller kopiering. Genom att ha kontroll över dina immateriella tillgångar och kunna visa på skyddsåtgärder, kan du ge investerare och långivare förtroende för att dina tillgångar är säkra, undviker juridiska problem och minskar risken att bli omsprungen av konkurrenter.

Din USP eller din konkurrensfördel – Unique Selling Point, vad är det som särskiljer dig från konkurrenterna? De Immateriella tillgångar kan vara en viktig faktor för att differentiera ditt företag från konkurrenterna. Om du har en unik teknologi eller en starkt etablerad varumärkesidentitet, kan det öka företagets attraktivitet för potentiella investerare.

Förhandlingsstyrka – Genom att förstå värdet av dina immateriella tillgångar kan du förhandla till dig bättre villkor. Om du kan visa att dina immateriella tillgångar ger en konkurrensfördel eller en potential för framtida intäkter, kan du övertyga investerare om att ditt företag är värt att satsa på. Det kan förbättra din förhandlingsposition och ge dig bättre villkor.

Genom att förstå och kunna kommunicera värdet och potentialen hos dina immateriella tillgångar ökar du sannolikheten att få det kapital du behöver för att växa och utveckla ditt företag.

Lycka till!