Avtal

De flesta typer av avtal innefattar en eller flera rättigheter. Företag som framgångsrikt utnyttjar värdet i sina patent- och varumärkesrättigheter eller andra närliggande rättigheter skapar ofta ett produktskydd som kombinerar flera olika typer av rättigheter. Därmed tar de effektivt tillvara de intäktsmöjligheter som finns hos en innovation eller ett väl etablerat varumärke.

Vi har väl dokumenterad erfarenhet av att hjälpa företag att utnyttja den ekonomiska potentialen i sina rättigheter genom olika typer av avtal, i Sverige och andra länder. Vi upprättar avtalsförslag, företräder företag i förhandlingar eller inför domstolar och skiljenämnder.

Vi samarbetar med avtalsjurister i de viktigaste exportländerna för svenska företag.

Avtalstyper

Avtalstyper som reglerar patent- och varumärkesrättsliga förhållanden kan exempelvis vara:

  • Sekretessavtal
  • Optionsavtal
  • Licensavtal
  • Distributionsavtal
  • Franchiseavtal
  • Samexistensavtal
  • Överlåtelseavtal

 

Maria Frödin

Senior Advisor, Attorney at law

Lars Thyresson

Head of Legal, Founder, Senior Partner

Kontakta oss