Behöver man bevaka sitt varumärke?


Varumärkesbevakning är en viktig del av ditt varumärkesskydd. Den är anpassad efter de klasser och länder din ansökan avser och påbörjas direkt efter att ansökningen är genomförd.

Tyvärr är det inte så enkelt att en varumärkesregistrering automatiskt ger skydd mot att någon annan kan registrera samma eller ett liknande varumärke. Varumärkesmyndigheter världen över kontrollerar generellt inte om det finns liknande varumärken registrerade sedan tidigare. Det är därför viktigt att varumärkesinnehavaren själv bevakar detta.

Genom en varumärkesbevakning ser vi tidigt om någon försöker registrera ett förväxlingsbart varumärke. Detta innebär att vi i god tid kan vidta lämpliga åtgärder och stoppa registrering genom invändning eller genom en samförståndslösning med innehavaren av det aktuella varumärket.

En bevakning av ditt varumärke genom oss minimerar risken att någon annan registrerar ett förväxlingsbart varumärke och du minimerar samtidigt risken för en utdragen och kostsam hävningsprocess.

Vi har en välbeprövad process för varumärkesbevakning i Sverige och internationellt.

Hur går då en varumärkesbevakning till?

Vi är experter på varumärkesbevakningar. När ett förväxlingsbart varumärke publiceras i något av de länder som bevakningen omfattar rapporterar vi det och tar tillsammans med vår kund beslut på lämplig åtgärd. Exempel på sådan åtgärd kan vara att skicka ett varningsbrev eller att invända mot registrering av aktuellt varumärke.

En varumärkesbevakning är med andra ord en billig försäkring och ett effektivt sätt att upprätthålla och värna om ditt varumärkesskydd.

Om du har frågor och funderingar är du välkommen att kontakta oss.  Använd gärna ingången här undertill för att komma i kontakt med oss.

Till fler nyheter

Kontakta oss