Designskydd

Med design- eller mönsterskydd avses en produkts eller produktdels utseende, som bestäms av själva produktens detaljer eller i produktens utsmyckning. Design är med andra ord ett utseende av en produkt eller en produktdel. Exempel på produkter som kan designskyddas är leksaker, ornament, tyger, mattor, mobiltelefoner, däck, webbsidor, förpackningar etc.

För att få designskydd måste designen vara ny. Det innebär att det inte får finnas några tidigare identiska eller i stort sätt identiska utföranden på marknaden som har offentliggjorts före ansökningen. En design anses dock inte blivit offentliggjord på sätt som hindrar designregistrering, om offentliggörandet skett under en period på 12 månader före den dag då ansökningen lämnades in. Denna 12-månadersperiod brukar kallas ”grace period”.

För att designen skall registreras måste den dessutom vara särpräglad. Bedömningen görs utifrån det helhetsintryck en s.k. kunnig användare får av mönstret i förhållande till tidigare kända designer och utföranden.As a member of the European Union, Sweden offers different possibilities to obtain design protection in the country. No matter which form of protection you choose; Hansson Thyresson Patentbyrå AB offers professional representation before OHIM, WIPO, the Swedish Patent and Registration Office and the Swedish Courts.

Designskydd

Med design- eller mönsterskydd avses en produkts eller produktdels utseende, som bestäms av själva produktens detaljer eller i produktens utsmyckning. Design är med andra ord ett utseende av en produkt eller en produktdel. Exempel på produkter som kan designskyddas är leksaker, ornament, tyger, mattor, mobiltelefoner, däck, webbsidor, förpackningar etc.

För att få designskydd måste designen vara ny. Det innebär att det inte får finnas några tidigare identiska eller i stort sätt identiska utföranden på marknaden som har offentliggjorts före ansökningen. En design anses dock inte blivit offentliggjord på sätt som hindrar designregistrering, om offentliggörandet skett under en period på 12 månader före den dag då ansökningen lämnades in. Denna 12-månadersperiod brukar kallas ”grace period”.

För att designen skall registreras måste den dessutom vara särpräglad. Bedömningen görs utifrån det helhetsintryck en s.k. kunnig användare får av mönstret i förhållande till tidigare kända designer och utföranden.