Strategier för designskydd

Bra, spännande och nyskapande design har blivit ett viktigt och uppmärksammat sätt att marknadsföra sig och sin produkt. Hur produktens design ser ut kan vara skillnaden mellan framgång och motgång. För en populär produkt är risken för kopiering stor. Då är designskydd en viktig konkurrensstrategi för att försöka hindra kopiering eller förväxling med liknande produkter.

Det finns möjlighet att ansökan om designskydd nationellt i t.ex. Sverige, men även i EU. Genom att lämna in en ansökan om registrerad gemenskapsformgivning erhålls skydd i EU:s samtliga medlemsländer genom endast en ansökan. Med tanke på nyhetskravet för designskydd är man bunden av speciella tidsramar för att tillgodogöra sig skydd internationellt.

Välkommen att kontakta oss för att diskutera designstrategier för din verksamhet!