Tjänster för designskydd

Vår kompetens sträcker sig över flertalet juridiska områden. Konkret tillhandahåller vi bl.a. nedan uppräknade tjänster.

  • Undersökningar beträffande tillgänglighet och registrerbarhet
  • Analys och bedömning av möjligheterna till designskydd
  • Utarbetande, inlämning och handläggning av designansökningar i Sverige och andra länder
  • Undersökning, analys och bevakning av konkurrenters designportföljer
  • Rådgivning och medverkan som diskussionspartner i ett tidigt strategiskt skede, när nya idéer tas fram och utvecklas
  • Intrångsbedömningar och utredningar av typen ”Freedom To Operate”
  • Värdering av immaterialrättsportföljer, t.ex. i samband med ”Due Diligence”.
  • Bevakning och betalning av förnyelseavgifter i Sverige och andra länder
  • Handläggning av invändningsärenden
  • Rådgivning om intrångsfrågor och handläggning av intrångsärenden