Domännamn & intrång

På sistone har flera av våra kunder råkat ut för domännamnsintrång. När någon använt och registrerat ditt varumärke som sitt domännamn behöver du kunna påvisa att:

– det gjorts i ond tro
– det inte fanns berättigat intresse att registrera domänen
– du är varumärkesinnehavare till ditt registrerade varumärke

Om dessa förutsättningar är uppfyllda har du goda möjligheter att få det aktuella domännamnet överfört på dig den rättsliga vägen.

Domännamn är en viktig del av ditt företags digitala identitet. Därför är vår rekommendation att du registrerar ditt företags olika varumärken även som domännamn. Du bör också undersöka att nya varumärken, som du tänker använda, är lediga som domäner. Att köpa rätten till redan registrerade domännamn kan bli en dyr historia!


Kontakta oss så hjälper vi dig den rättsliga vägen!

 

Domännamn och intrång

Till fler nyheter

Kontakta oss