EPOs 10-dagarsregel försvinner

Den så kallade 10-dagarsregeln vid det Europiska Patentverket (EPO) är snart ett minne blott. 10-dagarsregeln stipulerar att officiella dokument, såsom förelägganden, utfärdade av EPO anses ha mottagits av mottagaren 10 dagar efter dokumentets datering. Då många av EPOs frister beräknas från när det officiella dokumentet anses mottaget, har 10-dagarsregeln spelat en stor roll i hur de officiella fristerna vid EPO beräknas. Detta kommer dock inte längre vara fallet.

Från och med idag, den 1 november 2023, kommer officiella dokument utfärdade av EPO anses ha anlänt hos mottagaren samma dag som de är daterade. Till exempel, kommer ett föreläggande utfärdat den 4 november 2023 och som sätter en 4 månaders frist för besvarande från mottagning av föreläggandet, behöva besvaras senast den 4 mars 2024, och inte den 14 mars 2024 som hade varit fallet om 10-dagarsregeln fortsatt gällde.

Noterbart är att ändringen endast gäller dokument daterade från och med 1 november 2023. Det vill säga att för dokument daterade före den 1 november 2023, kommer 10-dagarsregeln fortsatt att gälla. Därmed, för ett föreläggande daterat till exempel den 29 oktober 2023 och som sätter en 4 månaders frist från mottagning av föreläggandet, kommer 10-dagarsregeln fortfarande att gälla vilket resulterar i att föreläggandet behöver besvaras senast den 8 mars 2024.

Patentsökande som är vana vid 10-dagarsregeln uppmanas att beakta denna ändring och med försiktighet beräkna frister framöver.

 

Till fler nyheter

Kontakta oss