Estrid & Elefanterna 

Känner ni igen elefantmönstret? Frågan är om det uppfyller kraven för upphovsrätt.

Vi vill berätta om ett avgörande som gäller tygmönstret Elefant från Svenskt Tenn. Det är ett välkänt mönster formgivet av företagets grundare Estrid Ericson som lät trycka Elefant på textil redan i slutet av 30-talet.

Rättsfallet Textilis från 2020 (PMT 3491-16) gäller ett brittiskt företag som bedrev e-handel av tyger och kuddar med mönster, identiska med de som skapats av tongivande formgivare på Svenskt Tenn. Ett av de aktuella mönstren var just Elefant. Svenskt Tenn väckte talan och gjorde gällande att de hade upphovsrätt till mönstret och att det brittiska bolaget gjorde intrång i deras upphovsrätt.

Patent- och marknadsöverdomstolen konstaterade att Elefant var ett enkelt mönster men att det som helhet återspeglade upphovsmannens personlighet genom att ge uttryck för dennes fria och kreativa val. Det handlar om elefanternas utformning i sig men också om kombinationen av elefanterna och deras placering i förhållande till varandra.

Det fastställdes att mönstret var ett verk i upphovsrättslagens mening och att det brittiska bolaget därmed gjorde intrång i Svenskt Tenns upphovsrätt. Det brittiska bolaget meddelades vitesförbud och dömdes att betala skadestånd till Svenskt Tenn.

– Det känns riktigt bra i ett svenskt hjärta, tycker Åsa Olajos som är en av våra jurister som arbetar med upphovsrätt. Dessutom bekräftar det hur viktig immaterialrätten är.

Till fler nyheter

Kontakta oss