Ett patent räddat!

Att missa en deadline, eller frist som vi säger i patentvärlden är inte bra, så är det bara… I patentlagen finns dock en paragraf som reglerar vad du kan göra om du missat en tidsfrist: begäran om förklaring enligt §72.

Denna paragraf åberopas ganska sällan och det finns en allmän uppfattning om att denna är svår att uppfylla, eftersom det krävs att patentsökanden har iakttagit all omsorg som krävts av omständigheterna för att tidsfristen inte skulle missas.

Men vi älskar utmaningar och framför allt vill vi alltid göra vårt yttersta för att hjälpa våra kunder om det finns chans att något lyckas – och det fanns det i det här fallet!

Detta uppdrag bestod i att rädda ett patent som annars inte blivit giltigt i Sverige på grund av olyckliga omständigheter hos ett annat europeiskt patentombud. Vi fick alltså i uppdrag att försöka rädda den svenska delen av patentet genom att lämna in en begäran om förklaring enligt 72§ patentlagen.

Vi satte ihop ett starkt team för att lösa detta och i maj meddelade PRV att paragrafen kunde åberopas och var aktuell i detta fall. Patentsökanden fick därmed ett giltigt patent i Sverige och ingen kunde vara gladare än vi (förutom patentsökanden själv då kanske…!).

Till fler nyheter

Kontakta oss