Fördelar som ensamrätten ger

Genom att skydda dina egna idéer så tvingar du dina konkurrenter att satsa mer på sin egen teknikutveckling och utveckla sin egen lösning. Med ett patentskydd försvårar du alltså för dina konkurrenter så att de tvingas till dyrare eller sämre lösningar. Dessutom försenas deras produktlansering.

I uppstartsfasen och när du söker samarbetspartners
Om du och ditt företag är i uppstartsfasen så är det extra viktigt med patentskydd. Du skaffar dig helt enkelt ett bättre förhandlingsläge. Det kan nästintill vara omöjligt att få finansiärer om inte tekniken och idéerna är skyddade i förväg. Även vid de tillfällen då du söker samarbetspartners är det betydelsefullt att ha ett patent. Det hjälper till och skapar tydlighet kring vem som bidrar med vad i samarbetet.

Med en ensamrätt blir patentjuridiken värdefull t ex när du blir utsatt för patentintrång. Se därför till att ha dina intresseområden bevakade. Ha koll på din omvärld och dina rättigheter – hela vägen från inlämningen till dess att patentet löper ut. Och omvänt – undvik själv att trampa in i någon annan patent. Det kan bli en kostsam process.

Vill du få mer kunskap inom området?

Viveka berättar mer i filmen: