Debitering

Vår debitering omfattar såväl grundarvode som timarvode. Grundarvodet handlar om fasta, förutsägbara tjänster primärt inom ansöknings- och registreringsärenden. Timarvodet används vid mer komplex hantering där tidsåtgången varierar från ärende till ärende, t.ex. vid utarbetande av ansökan, besvarande av föreläggande eller rådgivning.

Naturligtvis har vi möjlighet att göra en uppskattning på tidsåtgång innan vi påbörjar vårt arbete. Hansson Thyresson Patentbyrå AB är medlem i svenska branschorganisationen SEPAF och följer branschens allmänna uppdragsvillkor, en trygghet för dig som kund. Se branschvillkoren här. Org.nr 556488-3329 Momsreg.nr SE556488332901