Våra tjänster

Hansson Thyresson Patentbyrå AB kan erbjuda immaterialrättslig spetskompetens inom ett flertal tekniska områden. Förutom stor erfarenhet inom mekanik, elteknik, IT och telekom kan vi erbjuda patentombud med kompetens och erfarenheter inom bland annat kemiteknik, medicinsk teknik och Life Science. Våra patentombud arbetar med både stora och små företag med inriktning på bland annat medicinsk utrustning, kemisk analys och läkemedel.

  • förundersökningar/registrerbarhetsundersökningar
  • analys och bedömning av möjligheterna till skydd
  • utarbetande, inlämning och handläggning av ansökningar i Sverige och andra länder
  • undersökning, analys och bevakning av konkurrenters portföljer
  • rådgivning och medverkan som diskussionspartner i ett tidigt skede, när nya idéer kommer fram
  • intrångsbedömningar och utredningar av typen ”Freedom To Operate”
  • värdering av immaterialrättsportföljer, t.ex. i samband med Due Diligence .
  • bevakning och betalning av årsavgifter i Sverige och andra länder
  • handläggning av invändningsärenden
  • rådgivning om intrångsfrågor och handläggning av intrångsärenden