Företagshemligheter

Företagshemligheter behöver skyddas

Företagshemligheter kan spela en betydande roll för företag, speciellt för de företag som jobbar med innovation. Dessa företagshemligheter kan handla om allt från affärsplaner till företagets specifika processer eller metoder samt teknisk eller affärsmässig know-how. Det är därför viktigt att förstå sina rättigheter och skyldigheter när det gäller hemlig information och hur denna bör hanteras och skyddas, inte minst eftersom oaktsamhet kan leda till flera allvarliga konsekvenser, både ekonomiskt och juridiskt. Alla företag bör därför ta ansvar för att identifiera, skydda och hantera sina företagshemligheter på ett säkert och effektivt sätt.

 

3 tips kopplade till företagshemligheter

Företagshemligheter behöver hanteras på ett specifikt sätt för att erhålla skydd i juridisk mening. Här är några tips kopplat till vad ni bör tänka på.

  1. Hantera och behandla era företagshemligheter som hemligheter även internt, det vill säga på ett sätt som påvisar vikten av att de hålls hemliga.
  2. Ge endast tillgång till företagshemligheter på en strikt need-to-know basis. Behöver någon inte tillgång till en företagshemlighet, ska den personen inte heller ha tillgång till företagshemligheten. Detta gäller såväl internt som externt.
  3. Utbilda er personal kring hur företagshemligheter ska hanteras. Var även tydliga i samarbete med externa parter hur ni förväntar er att era företagshemligheter ska hanteras.

 

Det här kan vi hjälpa er med

  • Identifiera och definiera era företagshemligheter.
  • Bistå med att bedöma risker relaterade till era företagshemligheter, såsom risk för otillbörlig användning eller oavsiktlig avslöjande.
  • Hjälpa till att utveckla strategier och rutiner för att minimera riskerna.
  • Utforma sekretessavtal s.k. NDA för att säkerställa att företagets hemligheter skyddas när information ska delas med andra parter såsom potentiella samarbetspartners eller investerare.
  • Ge råd om lagar och praxis som reglerar skyddet av företagshemligheter, både nationellt och internationellt.
  • Vara behjälpliga inför en implementering av interna policyer, rutiner och procedurer för att hantera och skydda känslig information både internt och externt.

 

Genom att arbeta med en patentbyrå förebygger ni och säkerställer att era företagshemligheter skyddas på lämpligt sätt.

Lycka till med era innovationer önskar vi på Hansson Thyresson som är specialister på patent- och varumärkesrätt!