Sköt dina kort rätt!

En förutsättning för att din patentansökan ska kunna godkännas är att den tekniska idén måste vara absolut ny och okänd före inlämningsdagen. Det betyder att uppfinningen inte får ha offentliggjorts tidigare någonstans i världen. Inte av dig själv eller av någon annan som använt eller publicerat uppfinningen t ex genom att visa upp idéen på en mässa, i en annons eller i en artikeltext innan inlämningsdagen. För att få en patentansökan godkänd måste dessutom ytterligare krav vara uppfyllda.

Var försiktig och tänk igenom noga innan du pratar med någon om uppfinningen eller visar den. Det kan vara klokt att upprätta ett sekretessavtal. Det blir ditt juridiska kontrakt som förbinder olika parter att inte avslöja uppgifter till utomstående parter.

Om du kombinerar ditt patent med ett varumärkes- eller designskydd så ökar dina affärsmöjligheter ännu mer. På så vis kan du bygga en stark portfölj av rättigheter med olika kompletterande förutsättningar och skyddstider – och du maximerar värdet av din verksamhet.

Du är alltid välkommen att kontakta oss som är specialister på patent- och varumärkesrätt

Vill du få mer kunskap inom området?

Dan berättare mer i filmen: