Frågor & svar om nya domstolsreformen!

Här har vi samlat några aktuella frågor och ger vår bedömning på vad den nya domstolsreformen innebär för dig och ditt företag.

Vad är det som kommer att förändras med den nya domstolsreformen?
Den stora förändringen är att man samlar alla tvister om bl.a. patent, varumärken, designskydd, upphovsrätt och marknadsrätt på ett och samma ställe, i Patent- och marknadsdomstolen vid Stockholms tingsrätt. Det betyder bl a att alla mål om varumärken, upphovsrätt och designskydd kommer att avgöras i Stockholm – i stället för att som tidigare hanteras vid olika domstolar runt om i landet, där denna typ av mål ofta varit sällsynta för den enskilda domstolen.

Vilken konkret innebörd har detta?
Det innebär dels att vi får en mer enhetlig bedömning av tvister i dessa typer av mål, dels att vi får domare som alla är väldigt vana vid att t ex bedöma de ofta rätt komplicerade frågorna kring förväxlingsbarhet mellan varumärken liksom verkshöjd inom upphovsrätten. Nu när samma domstol ges behörighet på flera olika rättsområden öppnas även en möjlighet att kombinera tvister i samma rättegång på ett sätt som man inte kan göra i dag. Exempelvis kommer man att kunna förena en marknadsrättslig tvist med en varumärkesrättslig tvist.

Kommer det att finnas teknisk kompetens vid patenttvister?
Det är upp till rättens ordförande att avgöra om det behövs tekniska ledamöter och vilken kompetens som är aktuell.

Vad händer med de ärenden där man överklagar beslut av Patent- och registreringsverket (PRV)?
Tidigare så överklagade vi beslut från PRV till Patentbesvärsrätten (PBR), men PBR har upphört. Nu kommer vi i stället att få överklaga de beslut vi inte är nöjda med till den nya Patent- och marknadsdomstolen. Det kan t.ex. gälla ett avslagsbeslut från PRV på en svensk varumärkesansökan eller en svensk patentansökan. Det kan även påpekas att det finns förhoppningar om att den nya domstolsreformen ska medföra kortare handläggningstider.

Till fler nyheter

Kontakta oss