I vilka länder ska vi söka patent?

Patent är en nationell rättighet, och även om många hade önskat sig det, så finns det tyvärr inget ”världspatent”. Det är därför viktigt att välja rätt länder att söka patentskydd i så att man effektivt kan hindra konkurrenter. Att ha ett patent i Sverige kommer till exempel inte kunna hindra en konkurrent från att vara verksam i Danmark.

Att söka patent i världens alla länder är dessutom extremt dyrt, och för att vara ärlig, sällan särskilt klokt. Det gäller istället att prioritera de länder där patentskyddet gör mest nytta, och såklart anpassa antalet länder efter budget och affärsplan. Även ett mindre antal länder, kan – om man väljer klokt – ge ett geografiskt brett och effektivt skydd.

Det bästa tipset är att fokusera på de länder som gör det jobbigast för era konkurrenter (nutida eller framtida) att konkurrera med er. Det kan till exempel vara de länder där era konkurrenter har sin produktion, eller de länder där störst potential till inkomst finns. Även länderna där ni själva har produktion och/eller kunder brukar vara klokt att söka patentskydd i.

Det kan också vara skönt att veta att ni inte behöver ta beslut om vilka länder ni vill ha skydd i redan vid inlämningsstadiet. Det finns nämligen ett antal olika strategier ni kan använda er av för att skjuta på detta beslut, och även för att skjuta på kostnaderna som är associerad med patentansökningar i ett flertal länder.

Utnyttja prioritetstiden
Den vanligaste strategin är att börja med att lämna in en ansökan i ett land, och sedan utnyttja något som kallas prioritetstiden för att lämna in ytterligare ansökningar i andra länder vid ett senare tillfälle. Inom 12 månader från inlämningsdatumet anses nämligen patentansökningar som lämnas in i andra länder (och begär prioritet från den första ansökan) ha samma effektiva ansökningsdatum som den första ansökningen. Ni behöver således inte lämna in alla ansökningar på en och samma gång, utan ni kan vänta i upp till ett år innan ni bestämmer er för vilka länder som är intressanta. Under detta år kan ni utvärdera hur uppfinningen fungerar kommersiellt och om det är värt att investera vidare i patentansökningar.


I vilket land ska vi börja?
I många fall är det fördelaktigt att börja med en svensk patentansökan. Den officiella avgiften för en svensk ansökan är låg och Patent- och Registreringsverket (PRV) är i regel snabba med att utfärda ett första föreläggande. Genom detta föreläggande får ni en första bedömning av patenterbarheten av er uppfinning i god tid innan prioritetstiden är slut. Detta gör att ni, när ni ska besluta om vilka och hur många länder ni vill gå vidare i, kan väga utsikterna för ett patent och troligt skyddsomfång mot kostnaden för patentskydd i de länder som är av intresse. Skulle PRV hitta en identisk eller väldigt närliggande teknik som gör det svårt för er att få ett patent med vettigt skyddsomfång, kan ni redan i ett tidigt läge bestämma er för att inte gå vidare i fler länder och således spara stora summor pengar.

För många företag kan det dock vara bättre att börja med en europeisk patentansökan. Denna är visserligen dyrare än en svensk ansökan, men den kan medföra att ni snabbare kan få skydd i Europa. Att börja med en europeisk ansökan kan i synnerhet vara attraktivt om (i) ni vet att ni vill ha skydd i stora delar av Europa, (ii) ni har bra koll på vad som redan finns inom teknikområdet och vilket skyddsomfång som är troligt (kanske har ni redan lämnat in en tidigare patentansökan på en närliggande uppfinning), och/eller (iii) ni är beredda att ta risken associerad med den dyrare kostnaden för en europeisk ansökan.

Gå vidare i andra länder
Efter den första ansökan är det sedan dags att gå vidare med ansökningar i andra länder (innan prioritetsåret är slut). Detta kan göras antingen med ansökningar direkt i varje land, eller så erbjuder en internationell överenskommelse ännu en möjlighet att skjuta upp beslut och kostnader. Detta kan göras genom att lämna in en PCT-ansökan (även kallad internationell ansökan) som ger er ytterligare 18 månader (det vill säga 30 månader från inlämningen av den första ansökan) innan ni måste gå vidare med patentansökningar i varje land ni är intresserade av.

Generellt sett brukar en PCT-ansökan vara det bästa alternativet om ni vill ha skydd i mer än ett fåtal länder, men ännu inte helt bestämt vilka. Under de 18 månaderna som en PCT-ansökan är aktiv, är det inte ovanligt att ni har hunnit lansera er produkt på marknaden och även hunnit utvärdera hur kommersiellt framgångsrik den har möjlighet att bli. Ni får också, från ett mer patent-tekniskt perspektiv, ännu ett föreläggande (exempelvis från EPO) som ger ytterligare en indikation på patenterbarhet och troligt skyddsomfång. Alla dessa faktorer kan vara avgörande för vilka länder ni väljer att gå vidare i.

PCT-systemet inbegriper drygt 150 länder runt om i världen, inkluderat de mest efterfrågade länderna, vilket innebär att det ger er en god flexibilitet och är ett väldigt efterfrågat och attraktivt val. Skulle ni dock vara intresserade av skydd i något av de länder som inte är anslutna till PCT-systemet, behöver ni lämna in en ansökan direkt i dessa länder innan prioritetstiden går ut (t.ex. samtidigt som ni lämnar in en PCT-ansökan).

Om du har frågor om patent eller i behov av rådgivning så är du välkommen att kontakta någon av oss >>>

Till fler nyheter

Kontakta oss