Workshops

Lyft blicken är samlingsnamnet för de workshops och seminarier som vi erbjuder, inom immaterialrätt.

Skapa en framgångsrik IP-strategi – en workshop för ledningsgruppen
Den här workshopen ger en inblick i Intellectual Property (immaterialrätt) som skydd och konkurrensfördel. Den riktar sig till dig som verkar i en ledningsgrupp inom ett innovationsföretag och som ser behov av en ökad medvetenhet om IP-strategi och dess möjligheter. Flera olika aspekter av innovationsskydd kommer att belysas. Tonvikten ligger på IP-strategin som ett viktigt arbetsredskap i syfte att stödja affärsmålen. Det kommer att ges tillfälle för deltagarna att prata om just sina utmaningar. En rad rekommendationer och råd inom området kommer att ges. Vi delger även exempel på hur tillväxtföretag nått framgång med sina innovationer. Workshopen skräddarsys och är värdefull för hela ledningsgruppen. Den ger förutom nya idéer till arbetsformer och styrningsmetoder, också en samsyn i ledningsgruppen om hur arbetet kan utvecklas och fördjupas. Välkommen att kontakta Anders Hansson för mer information.