Kan jag ta patent på min idé?


Frågan om vad som kan patenteras är inte alltid enkel att svara på, men möjligheterna är i många fall betydligt större än vad som först kan antas.

Två kriterier måste dock vara uppfyllda. Uppfinningen måste vara helt ny, dvs. det får inte finnas en identisk lösning sedan tidigare. Uppfinningen måste också ”skilja sig väsentligt” från kända lösningar. Skillnaden brukar kallas uppfinningshöjd. Uppfinningen behöver också fungera tekniskt. Inte sällan upplevs en lösning som väldigt enkel i efterhand, och det glöms lätt bort att lösningen på problemet inte alls låg nära till hands, när uppfinningen kom till.

Låt oss exemplifiera ovan kriterier:

Vid läggning av betonggolv i tunnlar är det känt som teknik att fylla på betong i en betongläggningsmaskin, som lägger ut och jämnar till betonggolvet framför sig i slutet av tunneln. Därefter backas maskinen stegvis mot tunnelns början med det nylagda betonggolvet framför sig. Betongen fylls på från lastbilar som kör fram och tillbaka från tunnelns början. Vad var det för problem med denna lösning då? Jo, all körning med lastbilarna skadade tunnelns botten och försvårade läggningen av ett jämt betonggolv. Den potentiella uppfinnaren ställdes alltså inför detta problem.

Den enkla men absolut inte självklara lösningen var att vända på hela konstruktionen och låta maskinen köra framåt i stället, så att lastbilarna skulle kunna köra på ett färdigt betonggolv. Detta hade inte gjorts tidigare, varför uppfinningen alltså var ny. För att det tekniskt skulle fungera lade uppfinnaren till en särskild betongvagn, i vilken lastbilarna tippar betongen. Mellan betongvagnen och maskinen placerades ett flertal vagnar som via rör leder betongen fram till betongläggningsmaskinen. Alla vagnarna kör långsamt framåt, så att lastbilarna kan köra fram på betonggolvet som lagts längst fram. Vagnarna och den anpassade hastigheten gör att betonggolvet har hunnit stelna, när lastbilarna kör fram och fyller på betong längst bak. Lösningen skiljde sig väsentligt från andra kända lösningar och fungerade tekniskt, uppfinnaren kunde därmed få ett beviljat Europapatent.

Till fler nyheter

Kontakta oss