Kan man patentskydda mjukvara?

Hansson Thyresson

Inte går det väl att patentskydda datorprogram? Den frågan har ställts många gånger i olika sammanhang. Här resonerar vår patentingenjör Anders Hansson kring frågan om mjukvara kan patentskyddas.

Om man blickar tillbaka mot den tid då våra patentsystem byggdes så var den grundläggande tanken att endast tekniska uppfinningar, som kunde tillgodogöras industriellt, skulle kunna patentskyddas. Abstrakta idéer och metoder för intellektuell verksamhet såsom programvaror, skulle inte kunna skyddas. Enligt både den svenska patentlagen och Europapatentlagstiftningen var datorprogram inte en uppfinning. Detta är på sätt och vis fortfarande en rådande grundsyn. Men, med över 30 års erfarenhet av arbete med uppfinningar är mitt svar – Visst går det patentskydda datorprogram!

När det gäller datorprogram inriktas vanligtvis en patentansökning på en metod. En metod betraktas i detta sammanhang som teknisk om den löser ett tekniskt problem eller om den används för att uppnå ett tekniskt syfte – som helt eller delvis kan eller har implementerats som mjukvara.

Om en metod identifieras som ett sätt att förbättra en användares upplevelse av ett spelförlopp på en bildskärm då kommer patent inte att godkännas. Däremot kan det vara möjligt att patentskydda en metod som genom olika steg förkortar behandlingstiden för olika processteg, eller snabbar upp eller säkrar kommunikationen mellan anslutna enheter. Även om dessa steg implementeras med mjukvara. Syftet kan då anses vara att förbättra, eller åtminstone förändra de tekniska förutsättningarna för överföring av data. Upplevelsen för användaren förbättras förstås också.

Man skiljer på det patentmässiga perspektivet och det affärsmässiga perspektivet. Affärsmässigt kan uppfinningen presenteras som just en användarfördel. Men patentskyddet avser de tekniska särdrag som bidrar till fördelen.

Så, räkna inte bort möjligheten till patentskydd även om uppfinningen helt eller delvis tillämpas som datorprogram. Var bara beredd på att fokus ligger på tekniska aspekter hos uppfinningen – inte på de affärsmässiga eller upplevelsemässiga.

Ett bra sätt att undersöka om ett program eller en mjukvara är patenterbar är att presentera lösningen för en patentingenjör, som ganska snabbt kan bedöma om det är rimligt att gå vidare, till exempel med en nyhetsundersökning, och därefter klargöra de immaterialrättsliga förutsättningarna. Ofta är det en god idé, just för att kunna ta ställning!

Att utesluta patent av affärsmässiga orsaker är en sak. Men att utesluta patent på grund av bristande kunskap är en annan!

Ta gärna en direktkontakt med Anders. Han nås lättast på mejl anders.h@hanssonthyresson.se

Till fler nyheter

Kontakta oss