Kina är anslutet till Haag-systemet

Kina har anslutit sig till Haag-systemet för internationellt skydd av industriell design. Att söka designskydd, registrera och upprätthålla registreringar i Kina kommer därmed att bli smidigare för alla medlemsländer. 94 länder inklusive EU är nu anslutna till Haag-systemet.

Samtidigt innebär Kinas tillträde också att kinesiska verksamheter får lättare att söka designskydd i EU, eftersom kinesiska sökanden också kan använda systemet. Kina anslöt sig den 5 februari 2022 och avtalet träder i kraft den 5 maj 2022.

Mer information här >

Till fler nyheter

Kontakta oss