Kundcase

Akribian fick helhetskoll på arbetet med sina immateriella tillgångar!

Hansson Thyresson fick uppdraget att hjälpa spelutvecklingsföretaget Akribian att ta fram en IP-strategi för de immateriella tillgångarna dvs tillgångar såsom varumärken, patent, mönster, företagshemligheter, upphovsrätt mm.

Akribian är ett mycket intressant och lovande företag som med forskning i ryggen tar spel och matematik för barn till nya höjder. För ett företag i expansionsfas, och i detta fall dessutom spelutvecklare, utgör de immateriella tillgångarna en mycket stor del av företagets värde och det är av stor vikt att skydda dessa på ett så effektivt sätt som möjligt med beaktande av företagets kort- och långsiktiga affärsmål och förutsättningar.

– Det har varit oerhört roligt och spännande att få arbeta tätt med ett engagerat företag som Akribian. I IP-strategin har vi tydliggjort vilka immateriella tillgångar och rättigheter företaget har, förenklat kostnadsdrivande större beslut samt säkerställt hur Akribian bör arbeta med sin IP idag och fortsättningsvis.
Maja Modigh, Vice VD Hansson Thyresson.

Under arbetets gång har företaget fått ökad förståelse för IP (immateriella tillgångar) och IPR (immateriella rättigheter). De vet vilka immateriella tillgångar de har och de har fått med sig konkreta verktyg och tankesätt för att låta IP vara en naturlig del i sin fortsatt spännande resa.

– Med en IP-strategi på plats har vi fått ökad kunskap om alla våra immateriella rättigheter och vad vi bör göra nu och framöver för att de ska hanteras på optimalt sätt. Det kommer att underlätta våra beslut framöver, hjälpa oss att nå våra högt uppsatta mål och, inte minst, att stärka vår konkurrenskraft.
Martin Hassler Hallstedt, CEO Akribian AB.