Lönar det sig att ha immaterialrätter?

– Ja, det lönar sig. Speciellt för de små och medelstora företagen!

De företag som förstått värdet av sina immateriella rättigheter, IPR* – och som valt att registrera dem – det är också just dessa som upplever efterföljande hög tillväxt. Sambandet är tydligt! Ändå är det bara 8,52% av de svenska mindre företagen som har någon sådan registrering.

Mest tydligt samband ses för små och medelstora företag. Siffrorna talar sitt tydliga språk: 68% högre avkastning per anställd i de fall företaget har någon registrerad immaterialrättslig rättighet.

Alla företag har immateriella tillgångar och de kan utgöra mer än 80% av företagets värde. Det handlar med andra ord om – En investering!

Brist på kunskap?
Många små och medelstora företag saknar kunskap om innebörden och fördelarna med att skydda sina immateriella rättigheter. Det visar statistiken. Man kan också se att fler och fler företag saknar vilja, tid och lust att inhämta de kunskaper som behövs för att ta kloka beslut, kopplade till sitt immaterialrättssinnehav.

Vi vill bidra till ökad förståelse
Vi från Hansson Thyresson känner stort ansvar i det här och vill fortsätta att bidra till förståelse för värdet i IPR. Som ett led i detta kan vi exempelvis lämna kostnadsfri initial rådgivning. Vi samverkar med startups och inkubatorer, ger föreläsningar och håller utbildningar. Och vi vill gärna bidra med ännu mer!

Vi är öppna för kunskapsspridning och samarbeten i olika former. Vi ser en viktig uppgift för oss att öka insikterna. Kontakta gärna vår vvd Maja Modigh eller vd Lars Thyresson om du vill veta mer.

Statistiken är hämtad från EUIPO och EPO.

 

*Intellectual Property Rights (IPR), eller immateriella tillgångar som det heter på svenska, handlar om ensamrätter till företeelser som man inte kan ta på. Såsom patent, varumärke, design, upphovsrätt, företagshemligheter mm. Ekonomiskt betydelsefulla – därför skyddsvärda!

Till fler nyheter

Kontakta oss