Välkommen att boka din plats här:

Anmäl dig här - "Patentsnack för Rookies"

 

Lunchseminarium 14 september

Patentsnack för Rookies

Funderar du på hur man kan omsätta patent i praktiskt värde? Och vill du förstå fördelar och nackdelar med patent? Det här är ett tillfälle för dig som har funderingar på patent i bolaget, men inte riktigt förstår hur och var du ska börja.

Våra patentingenjörer Viveka och Jakob är specialister inom patent och ihop med vår VD Maja bjuder de på ett FAQ-samtal som kommer att ge dig en ökad förståelse för hela patentprocessen. Vi vill gärna få igång en diskussion med er och välkomnar frågor under samtalets gång.

Det här lunchseminariet är mycket lärorikt, kanske främst för dig som behöver grundläggande kunskaper inom immaterialrätt. Även för dig som stött på patent innan men som vill få en repetition eller bättre grundförståelse. Efteråt kommer du att stå bättre rustad vid frågor kopplade till patent på din arbetsplats.

Tillfället är kostnadsfritt och vi bjuder på en enklare lunch.

Tid: Torsdagen den 14 september, kl 11:30-13:00
Plats: Norra Vallgatan 58 i centrala Malmö (mittemot Centralstationen)

OSA gärna så snart som möjligt men allra senast 12 september.

Varmt välkommen!