Marknadsrätt

Marknadsföringslagens syfte är bl.a. att främja konsumenters och näringsidkares intresse i samband med olika typer av marknadsföring. Ditt företags marknadsinvesteringar kan därför skyddas genom lagens regler om skydd mot efterbildning. Hansson Thyresson Patentbyrå kan hjälpa dig och ditt företag med kvalificerad rådgivning när konkurrenter åker snålskjuts på dina marknadsinsatser.

Vi bistår också med råd kring ditt företags marknadsföringsstrategi. Vilken information måste ni lämna? Är det ok att peka ut konkurrenters produkter?

Välkommen att kontakta oss för en diskussion kring marknadsrätt!