Jämförande reklam

Jämförande reklam är ett vanligt sätt att jämföra produkter eller tjänster. Det upplevs som tydligt och är lätt för allmänheten att ta till sig. Däremot får man som näringsidkare varken direkt eller indirekt peka ut en konkurrent eller dennes produkter/tjänster i sin marknadsföring.  Den jämförande reklamen får alltså inte innebära förväxling, misskreditering eller renommésnyltning av konkurrentens produkter och tjänster.

En näringsidkare får i sin marknadsföring direkt eller indirekt peka ut en konkurrent eller dennes produkter/tjänster om jämförelsen:

  • inte är vilseledande
  • produkterna/tjänsterna är avsedda för samma ändamål
  • på ett objektivt sätt jämför väsentliga och kontrollerbara egenskaper hos produkten/tjänsten.

Det är viktigt att komma ihåg att man endast får lyfta fram egenskaper som kan styrkas och att man inte får överdriva sina egna produktlöften. Det är heller inte tillåtet att överdriva eller generalisera negativa sidor hos konkurrenters produkter men det är tillåtet att begränsa jämförelsen till vissa egenskaper.

Välkommen att kontakta oss för rådgivning kring jämförande reklam!