Tjänster för marknadsrätt

Marknadsföringslagen syftar bl.a. till att främja konsumenters och näringsidkares intressen i samband med olika typer av marknadsföring. Ditt företags marknadsinvesteringar kan därför skyddas genom lagens regler om skydd mot efterbildning. Vi erbjuder kvalificerad rådgivning till dig och ditt företag när konkurrenter åker snålskjuts på era marknadsinsatser genom s.k. otillbörlig marknadsföring. Vår bakgrund inom immaterialrätten är värdefull i dessa frågor.

Välkommen att kontakta oss för rådgivning om marknadsrätt!

Tjänster för marknadsrätt

Marknadsföringslagen syftar bl.a. till att främja konsumenters och näringsidkares intressen i samband med olika typer av marknadsföring. Ditt företags marknadsinvesteringar kan därför skyddas genom lagens regler om skydd mot efterbildning. Vi erbjuder kvalificerad rådgivning till dig och ditt företag när konkurrenter åker snålskjuts på era marknadsinsatser genom s.k. otillbörlig marknadsföring. Vår bakgrund inom immaterialrätten är värdefull i dessa frågor.

Välkommen att kontakta oss för rådgivning om marknadsrätt!