Tillbaka till alla medarbetare

Dan Lindahl

European Patent Attorney

Ph.D., M.Sc. (Electronics)

Dan är civilingenjör (elektroteknik) och filosofie doktor i medicin. Han har stor erfarenhet av att driva patentansökningar och invändningar nationellt och internationellt. Dan hanterar uppdrag inom såväl mekanik, elektronik, radio-, medicin- och maskinteknik som inom autonoma system, hydraulik, flyg- och försvarsutrustning.

Dan är auktoriserat europapatentombud och auktoriserat svenskt patentombud samt medlem i SPOF.

Dan är vår specialist på medicinska applikationer.

”Astrobiologi är ett av mina många intressen. Förutom golf och badminton tränar jag veteranfriidrott och tävlar på Europa-nivå i kulstötning, diskus- och släggkastning.”