Tillbaka till alla medarbetare

Lars Thyresson

Founder, Senior Partner, Attorney at law

(LL.M.)

Lars är jurist och en av grundarna av byrån. Han har varit jurist vid Patentverkets varumärkesenhet och har som ombud mångårig erfarenhet av immaterialrättsligt arbete nationellt och internationellt med särskild inriktning på varumärkesrätt, designrätt, upphovsrätt, marknadsrätt och avtalsrätt.

Lars är europeiskt varumärkes- och designombud, auktoriserat IP-ombud och medlem i SPOF, FICPI och SFIR/AIPPI.

Han är ordförande i den svenska delen av Fédération International des Conseils en Propriété Industrielle, FICPI, den internationella branschorganisationen för patent-, varumärkes- och designskyddsombud.

Lars är ansvarig för vår juridiska verksamhet.

"Jag har genomfört Vasaloppet och Vätternrundan, men krabbfisket på Västkusten är nog det mest svårslagna och ger mig bäst balans i livet."