Tillbaka till alla medarbetare

Maria Frödin

Head of Legal, Attorney at law, Senior Advisor

LL.M.

Maria är jurist och arbetar huvudsakligen med tvister inom våra specialistområden: patent-, varumärkes-, design-, upphovs- och marknadsrätt. Hon är även specialiserad på avtalsrätt och internationell affärsstrategisk IP-rådgivning. Maria arbetade under många år som senior jurist på koncernnivå i ett svenskt börsbolag med fokus på globala IP-tvister.

Maria är auktoriserat patentombud, auktoriserat IP-ombud samt europeiskt varumärkes- och designombud. Hon är suppleant i statliga Patentombudsnämnden. Hon är vår specialist på tvister, avtal och GDPR.

”Under många år var jag tränare för unga talanger inom truppgymnastik. Idag är det på golfbanan jag hämtar min energi.”