Tillbaka till alla medarbetare

Nena Luburic

Patent Paralegal

Nena arbetar både med patentfrågor och biträder patentombuden med inlämning av nationella och internationella ansökningar, administrativa rutiner samt korrespondens med kunder, utländska ombud och myndigheter.

"Just nu kretsar mitt liv mycket kring fotboll. Min sportfokuserade familj har ett riktig bra bollsinne".