Nu startar UPC – En historisk dag!

UPC

Idag, den 1 juni 2023, sker den största förändringen av det europeiska patentlandskapet på nästan 50 år. Inte sedan det Europeiska Patentverket startades 1977 har en händelse haft lika stor inverkan på patent-Europa som dagens introduktion av det europeiska enhetliga patentsystemet med sina två delar: den Enhetliga Patentdomstolen (the Unified Patent Court, UPC) och det Enhetliga Patentet (Unitary Patent, UP).

Efter årtionden av planering, förhandlingar och förberedelser slår den Enhetliga Patentdomstolen (UPC) idag upp sina portar och tar, från och med nu, emot och prövar tvister gällande europeiska patent, med enhetliga beslut som får samma effekt i alla medlemsländer. Med det nya systemet kommer också en möjlighet för patentinnehavare att, för patent som beviljas av det Europeiska Patentverket från och med idag, registrera ett Enhetligt Patent – ett enda patent som täcker 17 av Europas länder.

Det här nya systemet gynnar små och medelstora företag och vi ser med glädje fram emot att hjälpa er att nyttja systemet och få ett kostnadseffektivt patentskydd i stora delar av Europa.

Välkommen att kontakta någon av oss

Till fler nyheter

Kontakta oss