Ny bestämmelse i varumärkeslagen

Ond tro innebär en ohederlig inställning eller avsikt hos sökanden eller ett agerande som avviker från principer om etik och ärliga affärsmetoder. Det är sökandens avsikt som styr; vad har man menat med sin ansökan, vad har legat bakom den?

Den 1 juli 2021 trädde nya skärpta regler i kraft gällande registrering av varumärken i ond tro.
Enligt den nya bestämmelsen i varumärkeslagen får ett varumärke inte registreras om ansökan gjordes i ond tro (Varumärkeslagen 2 kap 7 § 2 st).

Det finns två huvudtyper av ond tro

  • Att man skadar tredje mans intressen
  • Att man missbrukar det varumärkesrättsliga rättssystemet.

Om sökandens avsikt har varit att skada tredje mans intresse tex om avsikten har varit att hindra tredje man att sälja sina varor eller om avsikten har varit att dra egen fördel av ett renommé som tredje man har byggt upp kan sökanden anses ha varit i ond tro.

Ond tro kan också föreligga om sökanden avsiktligt missbrukar det varumärkesrättsliga rättssystemet. Ett exempel på det är om innehavaren av en varumärkesregistrering inte har börjat använda sitt varumärke, men lämnar in en ny ansökan för identiskt märke efter fem år med syfte att inte bli av med sitt skydd på grund av att det inte används. Under dessa förutsättningar kan sökanden anses missbruka det varumärkesrättsliga systemet och vara i ond tro och därmed förlora sitt varumärke.

Den nya lagstiftningen innebär att det blir lättare att agera mot en konkurrent som snyltar på ert renommé eller som försökt stoppa er från att använda ert varumärke genom en blockerande varumärkesregistrering. Den nya lagstiftningen innebär också att det blir svårare för en konkurrent att behålla sitt varumärke om konkurrenten inte använder varumärket. Motsvarande bestämmelser kring ond tro gäller även för företagsnamn.

Regeln gäller retroaktivt vilket innebär att den även gäller för varumärken som sökts eller registrerats innan ikraftträdandet och utgör en anpassning till EU-rätten.

Med anledning av de nya skärpta kraven rekommenderar vi därför våra kunder att kontinuerligt använda sina varumärken för de varor och tjänster som omfattas av registreringen. Se också till att nya loggor är uppdaterade med ansökningar och registreringar.

Till fler nyheter

Kontakta oss