Ny varumärkeslag

En ny varumärkeslag ersatte den nuvarande varumärkeslagen från 1960 trädde i kraft den 1 juli 2011.

Till skillnad mot många andra länders lagstiftning bibehålls den så kallade likhetsprövningen mot tidigare rätt och äldre varumärkesregistreringar. Fördelarna med att PRV granskar ansökan mot äldre förväxlingsbara varumärken och rättigheter har ansett överväga nackdelarna.

Några förändringar i förhållande till den gamla varumärkeslagen:

  • Redaktionella och språkliga förändringar. Den nya varumärkeslagen blir mer lättläst.
  • Avskriven ansökan skall kunna återupptas. Detta innebär att sökanden kan begära att handläggningen återupptas, dock inte om ansökan avskrivits p.g.a. återkallelse från sökanden.
  • En varumärkesansökan om registrering skall kunna avslås delvis. Detta innebär att man kan få ett partiellt bifall, exempelvis för en del av varorna/tjänsterna man sökt varumärkesskydd för.
  • Invändningsfristen förlängs från två till tre månader. Tanken är att samma invändningsfrist skall gälla i Sverige som i EU.
  • Överföring av en varumärkesansökan på grund av bättre rätt. Om man exempelvis kan visa att man har en tidigare användning av varumärket, kan överföring vara möjlig. Notera att registrering inte kan överföras.
  • Administrativt hävningsförfarande hos PRV införs. Vid sidan av möjligheten att väcka talan i domstol skall man på ett enkelt och snabbt sätt kunna häva varumärkesregistreringar direkt hos PRV. På så sätt får man möjlighet att rensa bort sådana varumärken som inte används och som därför i princip inte bör vara föremål för ensamrätt.
  • Efternamnshindret luckras upp. Detta innebär att fortsättningsvis kommer endast efternamn som bedöms vara egenartade att utgöra hinder mot varumärkesansökan.

Kontakta oss gärna för mer information kring nya varumärkeslagen och hur den påverkar din verksamhet!

Till fler nyheter

Kontakta oss