Ofördelaktiga förlikningar kan bli följden

Den 1 september påbörjar den nya patent- och marknadsdomstolen sin verksamhet. Vår uppfattning är att det nya systemet kommer att skapa osäkerhet i patent- och varumärkestvister. Ofördelaktiga förlikningar kan bli följden i tvister framöver. Införandet av en ny patent- och marknadsdomstol vars beslut i praktiken inte kommer att kunna överklagas blir ett orosmoment i tvister om patent, varumärken, upphovsrätt och designskydd.

– Risken är stor att företagen hellre väljer en dålig förlikning än att låta tvisten prövas i domstol om man inte har möjlighet att överklaga, säger Stefan Hjelmqwist, Senior Advisor på Hansson Thyresson som är specialister inom patent- och varumärkesrätt.

Krav på prövningstillstånd

Bakgrunden är att lagstiftaren av resursskäl infört regler om prövningstillstånd till överinstanserna Patent- och marknadsöverdomstolen respektive Högsta domstolen.  Den nya domstolen är en sammanslagning av den enhet på Stockholms tingsrätt som prövat alla patenttvister i landet och Marknadsdomstolen samt Patentbesvärsrätten, dit Patentverkets myndighetsbeslut i ansökningsfrågor överklagats. Med införandet av den nya Patent- och marknadsdomstolen samlas nu även alla tvister om varumärken, upphovsrätt och designskydd i den nya domstolen som är en del av Stockholms tingsrätt.  Den nya domstolen påbörjar sin verksamhet den 1 september 2016.

För ytterligare information, kontakta Stefan Hjelmqwist, Senior Advisor på Hansson Thyresson, specialister på patent- och varumärkesrätt. Telefon: 0708-868 797. Mail: stefan.h@hanssonthyresson.se

Vill du veta mer om nya domstolsreformen, kom då till vårt lunchseminarium den 22 september kl 11:15-13:15 >>>

Till fler nyheter

Kontakta oss