Patent – stora fördelar även för de små företagen

Vi får ofta frågan ”Varför ska vi som startup satsa på patent?”. Det enkla och självklara svaret är att patent ger innehavaren ensamrätt att tillverka och sälja den patenterade tekniken, men det finns också andra goda skäl till att patentskydda sina uppfinningar som är speciellt fördelaktiga för just startups och scaleups!

Här lyfter vi några av de fördelar som patent kan medföra, både i tidiga och senare stadier av er etablering. Tänk också på att själva patentansökan i viss mån ger samma fördelar, redan innan patentet blivit beviljat!

 

1) Patent attraherar investerare. Att skydda er uppfinning med ett (eller flera) patent ger en trygghet till potentiella investerare, genom att risken minskar för att en konkurrent ska kopiera er produkt, och därigenom minska avkastningen på de investerade pengarna. Ett patent kan också fungera som en kvalitetsstämpel som visar att ni har koll på era immateriella tillgångar, vilket kan kompensera för andra risker som ofta är associerade med investeringar i nystartade bolag.

2) Patent höjer tröskeln för nya aktörer. Låt oss säga att ni öppnar upp för en helt ny marknad, kanske en Blue Ocean, med er uppfinning. Hur kan ni hindra andra, med större plånbok eller mer etablerat rykte, från att följa efter och ta en bit av kakan? Ett sätt som kan höja tröskeln för andra aktörer från att slå sig in och ta marknadsandelar är att patentskydda er teknik. Ett patent, eller en patentansökan, kan, genom rädslan av att göra intrång i era rättigheter, avskräcka konkurrenter från att utveckla liknande lösningar. Det kan tvinga era konkurrenter att spendera pengar och tid i framtagandet av egen produkt, som ligger utanför ert patentskydd, vilket förhoppningsvis kan ge er ett tillräckligt stort försprång så att ni hinner etablera er och skapa ett varumärke som kunderna kommer ihåg och återvänder till.

3) Patent hjälper er att stå emot jättarna. Patentskydd ses olyckligtvis ofta som ett sätt för stora företag att göra sig ännu större. Vi gillar att se på patent från en annan synvinkel – nämligen ett sätt för små företag att hävda sig mot de stora giganterna. Sitter ni på patenträttigheter har ni en helt annan möjlighet att sätta press på och hävda er rätt gentemot storbolagen. Ni kan undvika att bli överkörda vid förhandlingsbordet och kan visa att det faktiskt är ni som har rätten till uppfinningen. Inte sällan är det just patent som är grunden för jättarnas intresse för det mindre företaget. Vi kan också vända på det – är ni bättre rustade mot jättarna utan några patent alls?

4) Patent skapar värde. Vi har många gånger sett att patent skapar värde i företag. När ni som startup ännu inte hunnit bygga upp en tilltalande balansräkning, eller helt enkelt har svårt att visa vilket värde ert företag har, kan ett patent hjälpa till att förbättra er förhandlingssituation med investerare och samarbetspartners. Vid en framtida exit kan också patenträttigheter få en köpare att inse värdet i ert företag så att ni kan sätta en högre och mer rättvis prislapp på företaget.

Sammanfattningsvis, att satsa på patent tidigt i er etablering kan ge er pengarna tillbaka många gånger om.

Hör gärna av er till mig eller någon av våra patentkonsulter för att diskutera hur just ni kan gynnas av patentskydd.

Vid tangentbordet,

Jakob Broman
Patentingenjör, Hansson Thyresson

Till fler nyheter

Kontakta oss