Hävda immaterialrätter

Strategisk tillgång

Immaterialrätt kan vara en stor strategisk tillgång. Företagets immaterialrätter bör därför vara en viktig del av affärsverksamheten. Företagets kärnprodukter och framtidsprojekt bör stå i fokus vid planering av immaterialrättsskyddet. En strategisk inkomstkälla kan vara att t ex licensiera ut eller sälja en rättighet som inte längre ingår i kärnverksamheten.

Misstänkt intrång

Om det uppstår misstanke om intrång i era egna immaterialrätter är det viktigt att tidigt fastställa om intrång är sannolikt. Att hävda egen immaterialrätt kan generera högre vinster och skydda företagets kärnområden. Därför är det är viktigt att ha en väl uttänkt och målinriktad strategi vad gäller företagets immaterialrätter.

Man bör överväga kostnaden att driva en process mot det ekonomiska utfallet och andra fördelar som kan uppnås av en process. En tydlig fördel är att en konkurrent kan stängas ute från företagets marknad. Det ger en tydlig signal till övriga konkurrenter att immaterialrätterna hävdas, vilket kan ha en hämmande effekt på andra som överväger att ge sig in på samma marknad.

Välkommen att kontakta oss för ytterligare information om att hävda immaterialrätter!