Tjänster för patent

Vår kompetens sträcker sig över flertalet teknikområden. Förutom stor erfarenhet inom mekanik, elteknik, IT och telekom erbjuder vi patentkonsulter med kompetens och erfarenheter inom bland annat kemiteknik, medicinsk teknik och Life Science. Våra patentkonsulter arbetar med både stora och små företag med inriktning på bland annat medicinsk utrustning, kemisk analys och läkemedel. Vi tillhandahåller bl.a. nedan uppräknade tjänster inom patent.

 • förundersökningar
 • analys och bedömning av möjligheterna till patentskydd
 • utarbetande, inlämning och handläggning av patentansökningar i Sverige och andra länder
 • undersökning, analys och bevakning av konkurrenters patentportföljer
 • rådgivning och medverkan som diskussionspartner i ett tidigt strategiskt skede, när nya idéer tas fram och bearbetas
 • upprättande av sekretessavtal, licensavtal
 • intrångsbedömningar och utredningar av typen ”Freedom To Operate”
 • värdering av immaterialrättsportföljer, t.ex. i samband med ”Due Diligence”
 • bevakning och betalning av årsavgifter i Sverige och andra länder
 • handläggning av invändningsärenden
 • rådgivning om intrångsfrågor och handläggning av intrångsärenden

Tjänster för patent

Vår kompetens sträcker sig över flertalet teknikområden. Förutom stor erfarenhet inom mekanik, elteknik, IT och telekom erbjuder vi patentkonsulter med kompetens och erfarenheter inom bland annat kemiteknik, medicinsk teknik och Life Science. Våra patentkonsulter arbetar med både stora och små företag med inriktning på bland annat medicinsk utrustning, kemisk analys och läkemedel. Vi tillhandahåller bl.a. nedan uppräknade tjänster inom patent.

 • förundersökningar
 • analys och bedömning av möjligheterna till patentskydd
 • utarbetande, inlämning och handläggning av patentansökningar i Sverige och andra länder
 • undersökning, analys och bevakning av konkurrenters patentportföljer
 • rådgivning och medverkan som diskussionspartner i ett tidigt strategiskt skede, när nya idéer tas fram och bearbetas
 • upprättande av sekretessavtal, licensavtal
 • intrångsbedömningar och utredningar av typen ”Freedom To Operate”
 • värdering av immaterialrättsportföljer, t.ex. i samband med ”Due Diligence”
 • bevakning och betalning av årsavgifter i Sverige och andra länder
 • handläggning av invändningsärenden
 • rådgivning om intrångsfrågor och handläggning av intrångsärenden