Patentverket i USA öppet

Trots det akuta läget med oklart finansläge i USA kommer patentverket (USPTO) att hålla öppet.

USPTO har sparade resurser från föregående verksamhetsår som möjliggör drift i ungefär fyra veckor framåt. Verksamheten kan troligen fortsätta ytterligare tid, men då i mindre omfattning. Mer och uppdaterad information finns på USPTO:s hemsida.

Till fler nyheter

Kontakta oss