Produkten liknar din och du misstänker intrång!

Patentintrång


Det finns stora fördelar med att vara patentinnehavare eftersom du kan använda ditt patent till att hindra andra aktörer från att profitera på din uppfinning.
Ifall du har upptäckt en produkt som liknar din patenterade produkt så ska du kontakta oss direkt och berätta om dina misstankar.

I ett sådant läge vill vi göra en intrångsbedömning så fort som möjligt. Det kan vara tal om patentintrång ifall produkten tillverkas/marknadsförs/säljs på en marknad där ditt patent är i kraft. Då gäller det att agera snabbt och korrekt!

Så här går det i grova drag till när vi gör en intrångsbedömning:

  1. I bästa fall har vi tillgång till produkten men beroende på teknikområde och tillgänglighet kan vår analys och bedömning göras med hjälp av broschyrer eller annat marknadsföringsmaterial och beskrivningar från en hemsida.
  2. Ditt patent innehåller ett antal patentkrav som bestämmer patentets skyddsomfång, dvs det du ”har patent på”. Varje patentkrav innehåller i sin tur ett antal särdrag. Vi jämför särdragen i patentkravet med den misstänkta intrångsprodukten. Om produkten uppfyller alla särdragen i patentkravet är det sannolikt att den gör intrång i patentet.
  3. Om intrång verkar föreligga kan nästa steg vara att skicka ett varningsbrev till aktören bakom produkten.

Läs gärna mer om tvister > Det gäller att hålla koll på vad dina konkurrenter gör och hur deras produkter är utformade. Även var de tillverkas, marknadsförs och säljs. Vi hjälper dig gärna att utforma och skicka varningsbrev om det blir aktuellt. Och ifall du har några andra frågor kopplat till dina misstankar om intrång så är du varmt välkommen att kontakta någon av oss >

 

Till fler nyheter

Kontakta oss