Referenser

deWiz Golf AB is building an IP portfolio for securing and increasing the value of its Intangible Assets

Hansson Thyresson was early trusted to work with all aspects of intellectual property services, such as patents, trademarks, and contracts.

deWiz Golf AB is an extremely interesting young technology company that has developed a golf training platform. It was founded by former European Tour pro, PGA of Sweden certified instructor and motor learning author, Markus Westerberg, and entrepreneur and technology business leader, Christian Bergh. The company’s mission is to help golfers around the world elevate their enjoyment of the game through innovative technology that accelerates the pace of learning. To accomplish this, deWiz has developed a revolutionary wearable technology that helps you analyze your swing motion. And what makes deWiz unique is when you break your preset parameters, deWiz generates a tickling electric pulse and audible alert in real time.

– It´s been one of the most exciting journeys in my patent attorney carrier. Starting from zero with two engaging and dedicated inventors, we’ve created an IP portfolio to protect the fantastic new device and to assist in the business development of the company. The product and services around deWiz continue to grow, as does the IP portfolio.
Anders Hansson, co-founder, and chairman of the board of Hansson Thyresson AB.

The development of the IP portfolio has been a continuous process where technical, legal, marketing and business aspects have evolved at different speeds and importance. The value of the IP portfolio and other Intangible Assets cannot be overestimated.

I can’t express enough the importance of having a homogeneous portfolio of patents and trademarks registered in a wide range of countries, partly to protect your invention, but especially when you need to increase the capital of the company and bring in investors. It costs a lot of money to apply for a patent, but the benefits outweigh the costs.
Christian Bergh CEO deWiz Golf AB


Markus Westerberg, co-founder and golf professional – responsible for the golf technique in the development work.

 

 


Akribian fick helhetskoll på arbetet med sina immateriella tillgångar!

Hansson Thyresson fick uppdraget att hjälpa spelutvecklingsföretaget Akribian att ta fram en IP-strategi för de immateriella tillgångarna dvs tillgångar såsom varumärken, patent, mönster, företagshemligheter, upphovsrätt mm.

Akribian är ett mycket intressant och lovande företag som med forskning i ryggen tar spel och matematik för barn till nya höjder. För ett företag i expansionsfas, och i detta fall dessutom spelutvecklare, utgör de immateriella tillgångarna en mycket stor del av företagets värde och det är av stor vikt att skydda dessa på ett så effektivt sätt som möjligt med beaktande av företagets kort- och långsiktiga affärsmål och förutsättningar.

– Det har varit oerhört roligt och spännande att få arbeta tätt med ett engagerat företag som Akribian. I IP-strategin har vi tydliggjort vilka immateriella tillgångar och rättigheter företaget har, förenklat kostnadsdrivande större beslut samt säkerställt hur Akribian bör arbeta med sin IP idag och fortsättningsvis.
Maja Modigh, Vice VD Hansson Thyresson.

Under arbetets gång har företaget fått ökad förståelse för IP (immateriella tillgångar) och IPR (immateriella rättigheter). De vet vilka immateriella tillgångar de har och de har fått med sig konkreta verktyg och tankesätt för att låta IP vara en naturlig del i sin fortsatt spännande resa.

– Med en IP-strategi på plats har vi fått ökad kunskap om alla våra immateriella rättigheter och vad vi bör göra nu och framöver för att de ska hanteras på optimalt sätt. Det kommer att underlätta våra beslut framöver, hjälpa oss att nå våra högt uppsatta mål och, inte minst, att stärka vår konkurrenskraft.
Martin Hassler Hallstedt, CEO Akribian AB.